Zoznam uznesení zo dňa 20. januára 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie uznesenia Národnej rady SR o vyhlásení referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie (tlač 133)