Zoznam uznesení zo dňa 21. januára 2010

k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy a dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala, projekt PPP