Zoznam uznesení zo dňa 4. marca 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie uznesenia Národnej rady SR k vážnym podozreniam o existencii korupcie a klientelistických praktík v politickom systéme SR (tlač 173)