Zoznam uznesení zo dňa 3. septembra 2008

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Štefanovi Harabinovi, poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR (tlač 760)
k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Banská Štiavnica a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde