Zoznam uznesení zo dňa 12. apríla 2006

k návrhu na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o hospodárskej spolupráci
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a rámcových rozhodnutí
k návrhu Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2006
k mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia
k správe o stave plnenia úloh Akčného plánu Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2005 a aktualizácia úloh akčného plánu v ďalších rokoch
k návrhu na povolenie preletov vojenskej leteckej techniky Kanady cez územie Slovenskej republiky, vrátane pristávania na území Slovenskej republiky, v období do 31. decembra 2006
k návrhu na zrušenie úlohy D.5 uznesenia vlády SR č. 547 z 2. júla 2003
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2006