Zoznam uznesení zo dňa 4. marca 2004

k návrhu Investičnej zmluvy týkajúcej sa navrhovanej výstavby závodu na montáž automobilov v Žiline, Slovenská republika, medzi KIA MOTORS CORPORATION, Slovenskou republikou a mestom Žilina a Investičnej zmluvy týkajúcej sa navrhovanej výstavby závodu na výrobu automobilových súčiastok a modulov v Žiline, Slovenská republika, medzi HYUNDAI MOBIS, Slovenskou republikou a mestom Žilina - NESPRÍSTUPŇOVAŤ