Zoznam uznesení zo dňa 2. marca 2004

k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 558) z návrhu programu 22. schôdze Národnej rady SR