Zoznam uznesení zo dňa 20. septembra 2008

k správe o dôsledkoch svetovej finančnej krízy na vybrané segmenty slovenského ekonomického systému