Zoznam uznesení zo dňa 4. septembra 2007

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Viere Tomanovej, poverenej riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 401)