Zoznam uznesení zo dňa 17. júla 2009

k návrhu na uzavretie dodatku č. II ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1