Zoznam uznesení zo dňa 21. marca 2002

k návrhu nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve