Zoznam uznesení zo dňa 26. augusta 2009

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2008 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2010
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2009
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k stanovisku na doriešenie krízovej situácie na železničnej pohraničnej priechodovej stanici Maťovce
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na analýzu sociálno–ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti