Zoznam uznesení zo dňa 2. februára 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť
k návrhu na uskutočnenie zahraničných pracovných ciest ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka do Bosny a Hercegoviny