Zoznam uznesení zo dňa 25. novembra 2009

k návrhu na podporu rozvoja turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji a jej dopady na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast celého regiónu a návrhu na podporu rozvoja klastrov cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Štatistického úradu SR a vedúcej služobného úradu Štatistického úradu SR
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských školských úradov a vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva SR
k návrhu na určenie platových náležitostí pre vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR
k návrhu na určenie funkčného platu vedúcemu služobného úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcemu služobného úradu Úradu vlády SR
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2009
k návrhu na určenie platových náležitostí pre vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na návrh na podporu rozvoja turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji a jeho dopadu na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast celého regiónu a návrh na podporu rozvoja klastrov cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcemu služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na určenie funkčného platu vedúcemu služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR