Zoznam uznesení zo dňa 4. novembra 2002

k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky