Zoznam uznesení zo dňa 23. apríla 2009

k Zmluve o poskytnutí služieb s konzorciom zloženým zo spoločností Zamedia, s. r. o., Consulting and Management, s. r. o., European Consultants Organization, s. p. r. l. a Avocat, s. r. o.