Zoznam uznesení zo dňa 22. septembra 2003

k návrhu dodatku č. 1 k Zmluve o investičnej spolupráci medzi SR, mestom Trnava a PSA Peugeot Citroën - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR