Zoznam uznesení zo dňa 10. januára 2009

k návrhu riešenia dopadov regulácie dodávok plynu na elektroenergetickú sústavu SR a realizáciu opatrení na zabezpečenie prevádzky elektroenergetickej sústavy