Zoznam uznesení zo dňa 19. marca 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Humenné, Medzilaborce, Snina a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008