Zoznam uznesení zo dňa 8. júla 2009

k návrhu nariadenia vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
k návrhu na vymenovanie člena Správnej rady Ústavu pamäti národa
k návrhu koncepcie modernizácie územnej samosprávy v SR
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
k metodickému dokumentu Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces
k metodickému dokumentu Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)
k návrhu na začatie obstarávania stavby Rekonštrukcia objektu Slávia 300
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2009
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ORAVA SKIPARK, a. s., so sídlom 027 41 Oravský Podzámok 381
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť RDB s. r. o., so sídlom Budulovská 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KIA Motors Slovakia s. r. o., so sídlom Mariánske námestie 30/5, 010 05 Žilina
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ICU Medical Slovakia s. r. o., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť IEE Sensing Slovakia s. r. o., so sídlom 044 58 Kechnec 278
k návrhu na odvolanie Stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky vo Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve
k návrhu financovania výstavby futbalového štadióna pre potreby športovej reprezentácie SR