Zoznam uznesení zo dňa 24. marca 2010

k návrhu na podporu rozvoja turizmu okresov Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča a jeho vplyv na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a ekonomický rast
k návrhu na vymenovanie člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 25. a 26. marca 2010
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2010
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády v nadväznosti na návrh na podporu rozvoja turizmu okresov Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča a jeho vplyv na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a ekonomický rast
k návrhu na poukázanie prostriedkov obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou po 1. 7. 2002 a vyšším územným celkom na financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi
k návrhu na realokáciu finančných prostriedkov do Regionálneho operačného programu na zabezpečenie financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kirgizskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vojnových hroboch
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a služobných pasov
k návrhu na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii z 25. mája 2006