Zoznam uznesení zo dňa 16. apríla 2010

k dopadom možného zastavenia budovania diaľnic a rýchlostných ciest na území SR