Zoznam uznesení zo dňa 5. mája 2010

k analýze sociálno-ekonomickej situácie Košického samosprávneho kraja, okresov Košice-okolie a Trebišov a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu postupu Slovenskej republiky pri zvýšení kapitálu Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na predĺženie odbornej a verejnej diskusie k Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti a na zmenu uznesenia vlády SR č. 180 z 10. marca 2010
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2010
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Euroskupiny na úrovni hláv štátov a predsedov vlád v Bruseli 7. mája 2010
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na analýzu sociálno-ekonomickej situácie Košického samosprávneho kraja a okresov Košice-okolie a Trebišov a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na opatrenia proti nadmernému výskytu komárov