Zoznam uznesení zo dňa 10. mája 2010

k informácii ministra financií o záveroch mimoriadneho zasadnutia Rady ECOFIN 9. mája 2010