Zoznam uznesení zo dňa 14. mája 2010

k správe o iniciatíve prijatia novely zákona č. LV z roku 1993 o maďarskom štátnom občianstve upravujúcej otázku dvojakého občianstva v Národnom zhromaždení Maďarskej republiky – širšie medzinárodné súvislosti a dopady pre Slovenskú republiku