Zoznam uznesení zo dňa 5. júna 2010

k aktuálnej informácii o priebehu povodní na území Slovenskej republiky v máji a na začiatku júna 2010
k návrhu na riešenie následkov povodní na území SR v prvom polroku 2010