Zoznam uznesení zo dňa 9. decembra 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Ľudovítovi Kaníkovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tlač 982)