Zoznam uznesení zo dňa 9. júla 2010

k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva a výstavby SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR
k príprave návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
k situácii súvisiacej s povodňami