Zoznam uznesení zo dňa 18. augusta 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu finančného zabezpečenia záchranných a zabezpečovacích prác v súvislosti s povodňami na území SR
k návrhu na zmenu štatútu Výboru vlády SR pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami v roku 2010