Zoznam uznesení zo dňa 31. augusta 2010

k návrhu na vyhlásenie štátneho smútku na deň 2. septembra 2010
k informácii o možnostiach odškodnenia nevinných občanov postihnutých tragickou udalosťou v Devínskej Novej Vsi