Zoznam uznesení zo dňa 24. septembra 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania