Zoznam uznesení zo dňa 29. septembra 2010

k návrhu personálneho zloženia Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu
k návrhu na zmenu gestora úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 219 z 9. apríla 2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2010
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o elektronickej verejnej správe
k návrhu na účasť SR na spolupráci v rámci systému Európskeho obchodného registra podľa Dohody o zdieľaní informácií
k návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii KFOR v Kosove
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR na 8. summite lídrov krajín ASEM (Asia - Europe) v Bruseli 4. 10. 2010
k návrhu na postup Slovenskej republiky vo veci sťažnosti T. W. a G. M. proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre ľudské práva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na určenie funkčného platu generálnej riaditeľke a námestníkovi generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov
k návrhu na dočasné vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na výmenu zástupcov štátu v štruktúrach Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania