Zoznam uznesení zo dňa 12. októbra 2010

k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR