Zoznam uznesení zo dňa 14. septembra 2004

k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na schvaľovanie elektromedicínskych veterinárnych zdravotníckych pomôcok
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu koncepcie ďalšieho postupu privatizácie a doprivatizácie strategických podnikov a ďalších subjektov
k správe o realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života za rok 2003 vrátane opatrení na ďalšie obdobie
k návrhu právnickej osoby na realizáciu dodávky hasičských automobilových rebríkov pre zabezpečenie činností špeciálnych útvarov Ministerstva vnútra SR z prostriedkov čiastočného zníženia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 273 z 20. marca 2002 a uznesenia vlády SR č. 1051 z 18. septembra 2002
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR č. 144 z 24. februára 2004 a č. 157 z 26. februára 2003
k návrhu na zrušenie úloh č. 4 a 5 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004
k návrhu na vyčlenenie 500 000 Sk z rezervy vlády do rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR za rok 2004
k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2004 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 734/2004
k návrhu na účasť delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na vrcholovej schôdzke Stretnutie Ázia - Európa 5 v Hanoji, Vietnam, 6. až 9. októbra 2004
k návrhu na účasť delegácie SR na 48. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 20. až 24. septembra 2004
k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh pre ministra pôdohospodárstva z uznesení vlády SR
k informácii o spôsobe realizácie financovania regionálneho rozvoja miest Levice, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Nitra, Zvolen, Senica, Kysucké Nové Mesto a Lučenec