Zoznam uznesení zo dňa 19. augusta 2011

k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
k návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov