Zoznam uznesení zo dňa 13. septembra 2011

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedníčke vlády Slovenskej republiky Ivete Radičovej (tlač 493)