Zoznam uznesení zo dňa 13. októbra 2011

k návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky