Zoznam uznesení zo dňa 3. decembra 2011

k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky