Zoznam uznesení zo dňa 8. februára 2012

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2012
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa považujú za štát dohovoru
k návrhu Dohody o uzatvorení zmieru v rámci prebiehajúceho arbitrážneho sporu ohľadom projektu Cyklotrónového centra SR - VYHRADENÉ