Zoznam uznesení zo dňa 21. marca 2012

k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu vlády SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR
k návrhu na odvolanie Maroša Žilinku z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením SR v rokoch 2012 a 2013
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 a informácii o stave ukončovania projektov ISPA/Kohézny fond, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 k 31. 12. 2011
k informácii o ekonomickej situácii v Slovenských lodeniciach Komárno, a. s. a o jej dopadoch na nezamestnanosť v okrese Komárno
k návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2012