Zoznam uznesení zo dňa 4. apríla 2012

k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR