Zoznam uznesení zo dňa 11. apríla 2012

k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva financií SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku SR
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie námestníka generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2012
k návrhu na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR
k návrhu na vymenovanie Moniky Jankovskej do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
k prevereniu právnej, vecnej a finančnej stránky zmlúv uzatvorených po vyhlásení predčasných parlamentných volieb
k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky