Zoznam uznesení zo dňa 9. mája 2012

k návrhu na schválenie zmien Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR
k realizácii auditu konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy Slovenskej republiky zostavenej za roky 2010, 2011 a 2012
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2012
k návrhu na zrušenie úlohy A.1 z uznesenia vlády SR č. 690 z 2. novembra 2011
k návrhu na odvolanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí