Zoznam uznesení zo dňa 30. júla 2012

k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony