Zoznam uznesení zo dňa 20. septembra 2006

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o pravidelnej kontrole kotlov a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci programu susedstva Maďarsko-Slovenská republika-Ukrajina
k návrhu poslanca Národnej rady SR Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 48)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase (tlač 49)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
k správe o geotermálnom prieskume územia SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
k informácii o projekte SONY na výrobu spotrebnej elektroniky
Uznesenie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici, Krajského pozemkového úradu v Bratislave, Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici; riaditeľov Obvodného pozemkového úradu v Bratislave, Obvodného pozemkového úradu v Malackách, Obvodného pozemkového úradu vo Veľkom Krtíši, Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote, Obvodného pozemkového úradu v Brezne, Obvodného pozemkového úradu v Lučenci a Obvodného pozemkového úradu v Revúcej
k návrhu na odvolanie prednostov Krajských úradov životného prostredia v Trnave a Prešove
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport