Zoznam uznesení zo dňa 2. augusta 2012

k návrhu na zmenu bodu A.6 uznesenia vlády SR č. 172 z 9. mája 2012