Zoznam uznesení zo dňa 24. augusta 2012

k návrhu zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zmenu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváleného uznesením vlády SR č. 414 z 22. augusta 2012