Zoznam uznesení zo dňa 21. novembra 2012

k Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323)
k návrhu na skrátené legislatívne konanie k návrhu Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 22. a 23. novembra 2012 v Bruseli
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Rumunsku 27. novembra 2012