Zoznam uznesení zo dňa 5. decembra 2012

k analýze sociálno-ekonomickej situácie regiónu Kysúc (okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto) a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k Správe o základných otázkach justície