Zoznam uznesení zo dňa 11. februára 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Správe o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2013 pre Slovenskú republiku
k Stratégii pre redukciu PM10
k Prechodnému národnému programu SR pre vybrané veľké spaľovacie zariadenia podľa článku 32 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
k návrhu na rozšírenie mandátu ozbrojených síl Slovenskej republiky v pozorovateľskej misii UNTSO na Blízkom východe
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2013
k návrhu na koordináciu niektorých projektov podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre investície
k Analýze potrieb navýšenia administratívnych a finančných kapacít Úradu pre verejné obstarávanie